top of page
WhatsApp Image 2024-02-08 at 00.01.48.jpeg

רמת גן חופשית – מצע  

רמת גן חופשית – הצעירים היא תנועה חברתית אזרחית הפועלת לחיזוק ערכיה הליברליים והדמוקרטיים של העיר רמת גן. 

התנועה פועלת למען חופש דת, מאבק בשחיתות, והפיכת רמת גן לעיר מקיימת מבחינה סביבתית וקהילתית. 

רמת גן חופשית מובילה את המאבק בניסיונות המסוכנים לכפות על אזרחי ישראל הפיכה משטרית ושינוי דמותה של החברה הישראלית. 

התנועה קיימת כבר 15 שנים מהקמתה ב-2008 כתנועת צעירים. במהלך השנים, הובילה התנועה  שורה של יוזמות ומאבקים ציבוריים בעיר למען עקרונותיה, ביניהם, מאבקים למען חופש מדת וכפייה דתית במרחב הציבורי ובמוסדות החינוך, מאבקים עיקשים למען קהילת הלהטב"ק, תחבורה ציבורית בסופי שבוע (ה"סבבוס"), פתיחת מרכולים, מוסדות תרבות ומקומות בילוי ופנאי בסופי שבוע, פעילות ברוח יהדות ישראלית. 

הובילה הליכי תכנון ובנייה שקולים מתוך גישה מאוזנת יותר ביחס שבין החובה להתחדש והצורך להבטיח איכות חיים ויכולת הספקת שירות ציבורי נאות.  

התנועה פועלת לקידום ערכי הקיימות וקידמה שורה של יוזמות מוצלחות בתחום. במסגרת תכנית "המרחב הירוק", מיגרנו את הזיהום בנחל הירקון תוך סילוק מפגעים ומבנים הסמוכים לגדות הנחל, פעלנו לחייב יזמים ביצירת תנאי גידול לעצים בוגרים בכל פרויקט חדש ועוד מיזמים רבים אחרים.  רמת גן חופשית כתנועת צעירים הובילה מראשיתה את הקמת מרכז הצעירים – "הקומה השנייה" -שהפך לאחד ממוקדי המפגש החשובים לצעירים בעיר. 

התנועה הובילה פיתוח חסר תקדים בספארי והרחבתו של בית החולים לחיות בר

 

כתנועת צעירים, "רמת גן חופשית" הובילה מראשיתה את הקמת מרכז הצעירים – "הקומה השנייה" -שהפך לאחד ממוקדי המפגש החשובים לצעירים בעיר, והקימה את מתחם ה "מייקרס" – מתחם עבודה ויצירה קהילתיים. 

אנו דוגלים בשילוב של תעוזה ודמיון בעשיה הציבורית. היכולת לראות במעשי ההווה את תשתית המחר ומתוך כך ליצור חזון מעשי לרווחת התושבים ולמען עתידה של העיר. 

אנו מאמינים שכצעירים וצעירות מוטל על כתפינו משא כבד: לדאוג לדור המחר ולהפוך את העיר רמת גן למקום טוב יותר לכולנו. המציאות הסביבתית, התרבותית, התחבורתית, התכנונית המקומית ברת שינוי וניתן לשנות את פני העיר לטובה. הישגינו הרבים מוכיחים זאת.  

bottom of page