top of page
WhatsApp Image 2024-02-08 at 00.01.48.jpeg

הצטרפו לנבחרת יום בחירות של רמת גן חופשית

בעוד פחות מחודש נגיע לקלפי להצביע על עתידה של רמת גן בחמש השנים הקרובות.
 אנחנו צריכים כל אחת ואחד מכם.ן איתנו כדי להביא כמה שיותר אנשים לקלפי, לדאוג לטוהר הבחירות ולוודא שרמת גן נשארת חופשית. 

אנחנו מחפשים מתנדבים ומתנדבות שיתגייסו לדוכנים שלנו מחוץ לקלפיות, יצבעו את העיר, יענו על שאלות וכמובן ויעשו שמח מחוץ לקלפי. 


בנוסף אנחנו צריכים א.נשים שיהיו בתוך הקלפיות, יוודאו שהכל מתנהל כשורה וידאגו שתמיד יהיו פתקים זמינים של הרשימה בעמדות ויפקחו בספירה. 

יום הבחירות הוא יום קריטי, הנראות שלנו ברחוב תשפיע מאוד על אחוזי ההצבעה לרשימה ולכן אנחנו צריכים אתכם.ן איתנו!


bottom of page