top of page

חדשנות, חשיבה חדשה – יושרה, הגינות ומרץ

רמת גן חופשית - הצעירים היא סיעה שחבריה בעשור השני השלישי או הרביעי לחייהם. אנו מאמינים כי באופן טבעי, אופק הפעולה שלנו, כנציגי ציבור, ארוך יותר ורואה פני עתיד בהשוואה לכל סיעה אחרת אנו מאמינים כי שינויים אמיתיים נמדדים לאורך זמן. רמת גן חופשית מציעה חשיבה חדשה של חזון עירוני ארוך טווח בכל תחומי החיים.  אנו ערים ופתוחים למגוון רחב של רעיונות לפיתוח עירוני הממומשים כיום בהצלחה ברחבי העולם. אנו מאמינים שלשם בחינתם של רעיונות חדשניים נדרשת מערכת ייעודית.  

 • אנו מציעים כי תורכב ועדה לחשיבה עתידית- שתהיה ועדה בלתי תלויה ומורכבת מנציגי שכונות, אנשי מדע ותכנון ובני כל הגלאים. מטרת הועדה לקדם את החזון העירוני בכל מישורי הפעולה של העירייה.
       

 • במסגרת פעילותנו בקדנציה האחרונה הורחב שיתוף הפעולה עם הערים התאומות בגרמניה ובארה"ב. נוצר שיתוף פעולה מיוחד בין מוזיאון רמת גן ותערוכת הדוקומנטה – תערוכת אמנות עכשווית בינלאומית מהחשובות בעולם בקאסל בגרמניה, כמו כן, שיתוף פעולה ייחודי בין גן החיות בפיניקס אריזונה ובין הספארי שלנו וכך גם עם המוזיאון העירוני בפיניקס.  
   

 • נמשיך לדאוג להידוק הקשרים עם הערים התאומות בעולם על מנת להכיר מקרוב אפשרויות בלמידת עמיתים, דרכי פעולה, רעיונות חדשים ויחסים בילטרליים.

   יושרה הגינות ודרך ארץ
  אנו עדים מדי יום לגילויי שחיתות, חריגות מנורמה והעדר יושרה בסיסית בכל רובדי הפוליטיקה והמגזר הציבורי. 

  אנו מזדעזעים שוב ושוב נוכח עומקה של השחיתות ואיבוד מצפן השליחות.  אנו מתחייבים כי יושרה הגינות ודרך ארץ, יהיו נר לרגלינו באשר נלך.

  רמת גן חופשית - הצעירים מאמינה  כי חובתה לשליחות הציבורית עומדת קודם לכל.  אנו ננהיג נורמות של תקינות ומחויבות מתוך אחריות, בפוליטיקה ובמנהל המקומי נפעל באופן מכובד ובדרך ארץ. לשם כך אנו מציעים מספר רפורמות:
   

 • בהמשך לשידורי המועצה שהחלו להיות משודרים ביוזמתנו בקדנציה האחרונה, נפעל כי ישיבות מועצת העיר ייערכו באולם מרווח ויפתחו לקהל הרחב.
   

 • אנו נתמוך בהצעה לשר הפנים לאמץ חקיקה לפיה ראש עיר יכהן לכל היותר שתי קדנציות ברציפות, הקדנציה השלישית תבחן ביחס לרוב של שני שליש מהבוחרים.
   

 • גמול לחברי מועצה – אנו סבורים כי אי מתן גמול לחברי מועצה פוגע באופן חמור בעבודתם הציבורית ובמחויבותם וכן יותר עיוותים בעקרונות יסוד של השיטה הדמוקרטית, מעודד גילויי שחיתות ופוגם בזכות להיבחר ובכלל זה גם יוצר מעמדות שונים בין הנבחרים. אנו נתמוך בכל יוזמה שבעיקרה מתן גמול לחבריי המועצה מכהנים.
   

 • נמשיך לדרוש כי כל עובד או נבחר ציבור אשר הוגש נגדו כתב אישום פלילי שבמסגרתו קיימת אפשרות למאסר בפועל וקלון יושעה עד סיום המשפט מתפקידו לאלתר.
   

 • אנו מאמינים בחובה לתת שירות הוגן ונטול פניות כחלק מערכי השליחות הציבורית .
   

 • נדרוש להקים תוכניות הכשרה והעשרה לעובדי העירייה במטרה לרענן את  ערכי השליחות, המוסר ודרך הארץ  לה הם מחויבים בעבודתם מול ציבור.
   

 • נעודד יוזמות חברתיות אשר מטרתם חיזוק הקשרים באוכלוסייה ובקהילה, אהבת הזולת ונתינה, במסגרת זו נעודד חינוך למעורבות, רגישות ונתינה נגנה אפס סבלנות לגילויי שנאה והסתה להבדיל מביקורת עניינית.

bottom of page