top of page

שבתות וחגים

 • רמת גן חופשית תמשיך לפעול למען פתיחת מוסדות תרבות מסחר ופנאי בסופי שבוע ובחגים, תעודד ותתמוך בהפיכת רמת גן לעיר שיש בה נופש, תרבות, ספורט ובילוי הפעילים גם בסופי שבוע, תוך התחשבות ברצון התושבים במקומות השונים בעיר.
   

 • רמת גן חופשית, הייתה מיוזמות רעיון ה"סבבוס", יחד עם עמותת נוע תנוע, תכננה רמת גן חופשית בתחילת 2019 את הקווים הראשונים שיעבדו בסופי שבוע ברמת גן. בעקבות הרעיון שהוכיח את עצמו מעל לכל שיעור, ערים רבות נוספות הקימו מערכי תחבורה במימון העירייה בסופי שבוע ועל כך אנו גאים מאוד בהצלחה זו. 
   

 • רמת גן חופשית תמשיך לדאוג לחופש התנועה של תושביה ותאבק למען הפעלת תחבורה ציבורית בסופי שבוע וחגים בתוך העיר, ואל מתחמי הבילוי והפנאי ולים במסגרת חיזוק מערך ה"סבבוס" והצטרפות למערך התחבורה המטרופוליטני.
   

 • נמשיך להיאבק לצד יתר הערים החופשיות להפעלת קווי הרכבת הקלה ובהמשך גם המטרו בסופי שבוע.  
   

 • רמת גן חופשית תפעל כדי לתקן את חוק העזר העירוני כך שיסדיר את פעילותם של בתי העסק, המרכזים העירוניים ומתחמי האטרקציות והפעלת מסחר, בילוי, תרבות ופנאי בסופי שבוע.

bottom of page