top of page

יחסי דת ועיר

הסיעה דוגלת בחופש דת ובחופש מדת ורואה ביהדות כמקור השראה, אך לא כמקור סמכות. 

הסיעה תבטיח את זכותם של כל תושבי העיר יהודים ושאינם יהודים, חילונים ודתיים מכל הזרמים והעדות לחיות את חייהם, על פי מנהגיהם השקפתם ואמונתם, ברשות היחיד וברשות הרבים, בימי חול, בשבתות ובחגים, זאת ללא כפייה בענייני דת של צד אחד על משנהו וללא פגיעה בכבוד האדם וחרותו. 

רמת גן חופשית תמשיך להיאבק כפי שנאבקה בעוצמה בעבר בגילויי הדרה או אפליה על רקע גזע, דת, לאום, ארץ מוצא, מין, נטייה מינית, השקפה, השתייכות מפלגתית, גיל, מעמד אישי, הורות, מקום מגורים בהספקת מוצרים ושירותים או כניסה למקומות ציבוריים.

bottom of page