top of page

רמת גן לא תהיה חופשית באמת כל עוד ישיבת הסדר שבראשה עומד רב שהורשע בפשעי שינאה נשארת ברמת גן!

2.png

במסגרת מעורבותו בפשעי שינאה הרב של ישיבת רמת גן יהושע שפירא תרם כסף לרוצח בן אוליאל, אותו רב גם הורשע בעבר בפשע שינאה. 

אחר כך הוא שולח בנות שירות לבתי הספר הממלכתיים לחנך את ילדנו! 

כשאני רואה את הידיעה הזו אני פשוט מבין כמה הבחירות האלו קריטיות לציביון העיר, לחופש שלנו ולדמוקרטיה. 
 

חייבים לשמור על רמת גן חופשית!


ב-31.10 חייבים לצאת להצביע - אנחנו צריכים להילחם בכל עיר כדי שהכוחות הללו לא יצליחו להשתלט על העיר. חובה עלינו להתגייס ולהצביע לרשימות ליברליות שישמרו על הערים והמדינה חופשית!

לא נותנים לקיצוניים להשתלט על רמת גן - חיתמו עכשיו

bottom of page