top of page

״אפשר ללמוד מורשת ומסורת יהודית כמקור השראה, אבל כאשר זה הופך להיות מקור סמכות שאתה תלוי בו זה מעוות את התמונה"מירב דוסטר | 1.10.2023

image.png

זה המאבק הכי ישראלי והכי יהודי שיש - 


זה גם המאבק הכי חינוכי שיש! 

בשנים האחרונות אנחנו פועלים נגד מפעל ההדתה שצמח ברמת גן, בחסות הרב יהושע שפירא, ואנחנו נמשיך לעשות את זה גם במועצה הבאה.


 

אנחנו מאמינים כי לכל הורה יש את הזכות לחנך ולעצב את זהות ילדיו לפי השקפת עולמו.

זכותכם הורים יקרים להגיד עד כאן! ולדרוש מבתי הספר שלא להכניס אירגונים ועמותות שלא תואמות את הערכים החינוכיים שאתם רוצים להקנות לילדיכם.

 


אנחנו צריכים כל אחד ואחת מכן במאבק למען חינוך חופשי מהדתה, למען חופש המחשבה ולמען היהדות הליברלית, הפלורליסטית והשיוויונית.  חיתמו עכשיו
נלחמים ביחד נגד ההדתה במערכת החינוך

bottom of page