top of page

תחבורה וניידות בעיר

רמת גן חופשית דוגלת בצמצום השימוש ברכב הפרטי והפיכת הולך הרגל לנקודת ההתייחסות העיקרית בתכנון עיר ומרחב ציבורי. 

​נשים דגש על העקרונות הבאים: ​

  • רמת גן חופשית תעודד ותתעדף התחדשות עירונית ברחובות הראשיים וזאת על מנת לממש הפקעות ולהרחיב את זכות הדרך, כדי לאפשר הקמת מדרכות רחבות ובטוחות ושבילי אופניים. 
     

  • רמת גן חופשית תעודד הקמתה של רשת שבילי אופניים לאורך כל הרחובות הראשיים של העיר ובשכונות החדשות ותפעל להגברת הבטיחות ומאמצי ההפרדה של הולך הרגל מהרכבים הממונעים.  
     

  • נקדם את הגברת הנוחות של הולכי הרגל החל מהגברת הליכי הייעור וההצללה ועד מקומות ישיבה ומנוחה, ונפחית את התלות ברכב פרטי לצורך התניידות בסביבה הקרובה. 
     

  • נמשיך לעודד ולסייע ולהסיר חסמים כדי לקדם את הקמת יתר קווי הרכבת הקלה וכן את שני קווי המטרו הצפויים לעבור ברמת גן וכן את הנגישות הנוחה אליהם. 

bottom of page