top of page

עסקים

ברמת גן עסקים רבים ומגוונים ממתחמי העסקים הגדולים באזור הבורסה  וקניון איילון, בתי מלאכה, חנויות ומרכזי קניות ובילוי.

העסקים ברמת גן זוכים למידה רבה של שגשוג תודות לאוכלוסייתה החזקה יחסית של רמת גן מבחינה כלכלית. אולם, לא לעולם חוסן, אוכלוסייתה המתבגרת של העיר מקטינה את כוח הקניה ומגבילה אותו. מיעוט מתמשך בפתרונות חנייה ונגישות לחנויות ולעסקים הקטנים מרחיקים יותר ויותר את הציבור מהרחובות לקניונים המרוחקים. גידול דרמטי בשטחי התעסוקה עלולים להוביל להיצף בשוק המשרדים. 
 

ישנם עסקים נהדרים חנויות מקוריות ובתי קפה נעימים ברחבי העיר שסובלים רק בשל העדר מדיניות המכוונת לטיפוח ופיתוח תשתיות הולמות ברחובות  ובאזורי המסחר, העדר מדיניות של תכנון אוכלוסייה והעדר גמישות בכל הקשור בהתנהלות עירונית בירוקרטית.רמת גן חופשית רואה חשיבות עצומה בקהילת בעלי העסקים בעיר ותשקוד על העצמתם וחיזוקם, תוך הקפדה על רמת שירות גבוהה, הסיעה תפעל במספר משורים כדי לעודד עסקים:

 

 • נקדם השקעה בתשתיות בסביבת הבורסה, הקמת פארק במרכזה ומקומות בילוי ומסעדות שיגבירו את הכדאיות והעניין במתחמי התעסוקה בעיר. 
   

 • תכנון נכון של תמהיל הדירות בעיר ישפיע ויעודד אוכלוסייה צעירה להתגורר בעיר. 
   

 • נמשיך לפעול ליצירת תמריצים ובין השאר, הקצאת דירות בפרויקטים חדשים בקדימות ושיאפשרו לבני ובנות העיר אפשרות לרכוש דירה בעיר.
   

 • נפעל להרחבת הנגישות, סילוק המפגעים ויצירת תנאים נוחים להגעה אל בתי עסק המצויים על הרחובות הראשיים ע"י מציאת פתרונות תחבורה וחנייה לזמן קצר.
   

 • ניצור יצירת רחובות עיר שוקקים על ידי שילוב מסחר, תעסוקה ומגורים. עירוב שימושים לצד טיפוח המרחב הציבורי והצללתו תחייה את הרחוב הרמת גני ותפחית את הצורך בשימוש ברכב הפרטי. 
   

 • נקים יוקם צוות עירוני המורכב מבעלי עסקים, אנשי מקצוע ואנשי תכנון עירוניים בכל אזור ומתחם במטרה לקדם פתרון בעיות וקידום המרחב בדיאלוג משותף על מנת לקדם את העסקים והצלחתם.
   

 • נקים מרכז קידום עסקים במסגרתו ינתנו השירותים העירוניים בתחום העסקיבשיתוף שולחן עגול של גורמי הרישוי השונים. נשאף לקדם את רמת גן כמוקד משיכה לעסקים רבים נוספים ומגוונים, בעלי שם ומוניטין במטרה להחיות את חיי המסחר העירוניים והבין-עירוניים.
   

 • העירייה תוזיל בצו הארנונה את גובה הארנונה, בשנתיים הראשונות לעסקים בהקמה בהתאם לקריטריונים ונתנגד לעלייה נוספת בארנונה לעסקים בשנים הקרובות. 

bottom of page