top of page

תכנון ובניית עיר–גנים : עיר ירוקה

 תכנון ובניית עיר גנים – הינו יעד ארוך טווח, הכרוך במערך רחב של שיקולים סביבתיים ואקולוגיים, חברתיים, בריאותיים. 

 • רשימת רמת גן חופשית נחושה לקדם גישה של מדיניות ארוכת טווח בתכנון ובניית עיר ירוקה. תכנון עיר – תכנית המתאר של העיר רמת גן אושרה ב1978 בקדנציה הנוכחית עמדנו בהתחייבויותינו והצלחנו להביא לאישורה של תכנית מתאר כוללנית לעיר לצד תכניות מרחביות ושכונתיות אחרות אשר מעניקות מידה גבוהה של וודאות תכנונית ויציבות התכנית הופקדה במחוז וממתינה למתן תוקף. כעת רשימת רמת גן חופשית תקדם יוזמות בנייה ותכנון שיביאו לחידוש הרחובות המרכזיים והראשיים שהוזנחו (ושההתחדשות העירונית דילגה עליהם)  וכן נחזק את מוקדי התעסוקה המשמשים גם מקור הכנסה חשוב לעיר ותושביה.
     

 • נמשיך להוביל מגמה של בנייה לגובה, בעיקר בצירים ראשיים, וריכוז זכויות בנייה ברחובות המרכזיים, בכדי לפנות מגרשים בפנים השכונה לצורכי ציבור והרחבת זכויות הדרך, לתנועה ולחנייה ולשבילי אופניים ולצידה פיתוח המסחר ועירוב השימושים. 
   

 • נמשיך לפעול לייעל את תהליך הרישוי ונקצר משך הזמן הממוצע להוצאת היתר מתחת לשנה - והיתרים תואמי תכנית לתקופה קצרה בהרבה. 
   

 • נמשיך לפעול בשקיפות בעבודת הוועדה המקומית בראשותו של עו"ד רועי ברזילי. דיוני הוועדה ימשיכו להיות נגישים וישודרו לציבור הרחב. 
   

 •  נקדם את תוכנית החניונים העירונית באופן מידי וללא דיחוי תוך הגדלת מצאי החנייה הציבורית בחניונים פרטיים הנבנים במסגרת פרויקט, פינוי אלפי כלי רכב נטושים ברחבי העיר ופעולות לצמצום השימוש ברכב פרטי והעדפת המעבר לחלופות אחרות. 
   

 • נמשיך להעדיף קידום תכניות מתחמיות להתחדשות עירונית, המעניקות מענה יעיל לצרכים הנובעים מתוספת יחידות הדיור.
   

 •  נמשיך לעודד במרץ רב התחדשות מתחמית ונפעל ליצירת תמריצים המעודדים את התוכניות ולפתיחת החסמים המעכבים את הפרויקטים. תוכנית התמ"א 38 תכליתה העיקרית היא לצמצם עד כמה שניתן תוצאה הרסנית של רעידת אדמה שתתרחש בישראל ו/או התקפת טילים חו"ח, התחדשות ברמת הבניין הבודד היא אנטי תכנונית במהותה שכן היא מתעלמת ממגוון הצרכים שנובעים מתוספת היחידות. יחד עם זאת, במגרשים מסוימים התמ"א היא הפתרון היחיד ובעבורם מגלמת התמ"א בתוכה יתרונות נוספים, של התחדשות עירונית, שיפור איכות החיים, השבחת נכסים ואפשרות לתת מענה במסגרת המתחמים המתחדשים לצורכי הציבור.  אנו נמשיך לעמוד על המשמר ונמשיך לקדם תוכניות שייצרו וודאות תכנונית ברורה ויבטיחו מציאת פתרונות ברורים לצרכים הנובעים מאישור יחידות דיור המתווספות במסגרת התמ"א וההתחדשות העירונית. 
   

 • נפעל לקיום תכנית ויעדים באשר להרכב האוכלוסייה בעיר. התוכנית תכלול אפשרות לבנייה ייעודית לסטודנטים, למשפחות, לבנים ובנות המעוניינים לחיות בדירה משלהם בעיר בסמוך להוריהם ולאוכלוסייה מבוגרת ודיור להשכרה לטווח ארוך. אופי הבנייה ותכנון עיר לאוכלוסייתה תחזק גם את קשרי הקהילה והיחסים הבין דוריים. נמשיך לקדם מרכזי מגורים ייעודיים לסטודנטים, דוגמת מעונות הסטודנטים שהקמנו בחיבת ציון עבור בית צבי,  באוניברסיטת בר אילן, אשר ימשכו סטודנטים צעירים ויעודדו צעירים רבים לגור בעיר גם בהמשך לחיזוק החיים התרבותיים והחברתיים.
   

 • שימור מבנים – סיעת רמת גן חופשית תהיה מחויבת לשמירה על העיצוב הארכיטקטוני הייחודי של הבניינים ההיסטוריים ותפעל לשימור הערכים ההיסטוריים והתרבותיים של העיר. נפעל לאישור של תוכנית שימור המבנים והאתרים של העיר, נדאג לשיפוצם ושימורם, תוך מתן תמריצים לשימור וחידוש בשם התרבות והאומנות הייחודית שמאפיינת אותם על מנת ליצור את החיבור החשוב בין עבר הווה ועתיד.
   

 • דיור בר-השגה  (Affordable Housing) –  סיעת רמת גן חופשית - הצעירים תומכת בדיור בר-השגה במטרה לאפשר למשפחות ויחידים, תושבי העיר ומעוטי יכולת, להמשיך ולהתגורר ברמת גן., עיר בה קיים מחסור בדיור ייעודי. היתרונות הבולטים של השיטה המייעדת מראש אחוזי בנייה לפי מפתח אוכלוסייה יביאו להערכתנו לתמהיל מגורים הנחוץ לקיום עירוני חי ותוסס. למהלך זה יש גם חשיבות רבה בכל הקשור לצמצום הפערים החברתיים והכלכליים. הסיעה תמשיך ותעמוד על דרישתה לקידום הקריטריונים לדיור בר השגה ותדרוש לשחרר עשרות נכסים שבידי העירייה לדיור ציבורי על יסוד קריטריונים שקופים.

 •  עירוב שימושים – סיעת רמת גן חופשית- הצעירים תמשיך ותקדם עירוב שימושים, המשלבים מסחר, תעסוקה ומגורים. המהלך מעורר את החיים העירוניים, מעודד פעילות עסקית, מעודד מעורבות וקהילתיות, מגביר את הביטחון האישי ומאפשר ריכוז השירותים הנדרשים לתושב בסביבת מגוריו והפחתת התלות בנסיעות.
   

 • שמירה על שטחי ציבור וריאות ירוקות – נמשיך להיאבק למען שמירה על יחס ראוי בין שטחים ציבוריים פתוחים (שצ"פים) ונפעל למימוש שטחים למבני ציבור ושצ"פים במגרשים בהם חלה תכניות בנייה רוויה למגורים.

  עיר ירוקה

  החיבור ההוליסטי בין הטבע לאדם חודר בהדרגה לתכנון בניין עיר ותוכניות עידוד לוקאליות להגנת הסביבה ולמחזור. 
  במסגרת פעילותנו כסיעת  רמת גן חופשית - הצעירים פעלנו ונמשיך לפעול לקידומם של מספר רעיונות המשלבים חשיבה ירוקה ומקיימת בבניין עיר.

   

 • עידוד בנייה ירוקה –  אנו נחייב,  היכן שניתן, ונעודד במקרים נוספים – תקן מחמיר לבנייה ירוקה. קבלנים יתבקשו לשלב בתוכניות הבנייה פתרונות של מחזור וחיסכון אנרגטי לרבות הפרדת פסולת ומים לשימוש חוזר ושימוש באנרגיה סולארית. 

 •  נשאף כי רמת גן תשמש מודל בכל הקשור לבניה ירוקה, ותעניק תמריצים מוחשיים ליזמים ירוקים.
   

 • נמשיך בחיוב בהתקנת מתקנים להטענת רכבים בכל החניונים וטוחני אשפה להפחתת כמות הפסולת האורגנית שלבסוף מגיעה להטמנה. 
   

 •  עידוד גינות נוי  – נעודד את התושבים לטיפוח גינות הנוי בחצרות הבתים ובגגות הבניינים, בשיטות חסכוניות ויעילות ונקדם הקמת ותפעול גינות קהילתיות . 
   

 •  נקדם היערכות העיר למשבר האקלים, נפעל להגברת הנטיעות במרחב העירוני, הגברת הצל, הורדת הטמפרטורה והפחתת הזיהום. 
   

 •  נתמקד ביצירת רצף טריטוריאלי בין הפארק הלאומי, הספארי ופארק אריאל שרון כך שתנועת הולכים ורוכבים תוכל לנוע בים הפארקים ובכך ננגיש את הפארק ונרחיב  את מצאי השטחים הפתוחים העומדים לרשות תושבי העיר.  
   

 •  נמשיך בפעילותנו לקידום יוזמות חשובות באיגוד הערים לתברואה, נפעל כנציגי הנהלת העיר באיגוד ערים דן (פארק המחזור חירייה) להפחית את היקפי ההטמנה המתקיימים מחוץ לעיר בהגברת המחזור והשבת האנרגיה ליעד המקובל במדינות ה- OECD. 
   

 • רמת גן חופשית מקדמת אפשרות שחיה ושייט בירקון ממזרח ל"שבע טחנות" ועד 10 טחנות, לאחר שהובלנו מאבק בגורמים המזהמים, יזמנו את  תוכנית "המרחב הירוק", לפיתוח המרחב הירוק לאורך הנחל בחלק הרמת גני לרבות הקמת שני גשרים ומזח, סילוק מפגעים ומבנים הפוגעים בפיתוח הגדה והקמת מזח להפעלה ופיתוח ספורט שייט וחתירה, פנאי ובילוי. 
   

 • עידוד השימוש בפאנלים סולאריים ומערכות חילופיות ליצירת אנרגיה בתאורת הרחוב ושימושים עירוניים נוספים. 
   

 • נרחיב את פעילות מתחם המייקרס – מרכז עבודה ויצירה קהילתיים במתחם מסובים, בשימוש חומרים ממוחזרים ומשימוש חוזר שנעשה בהם לצורך יצירה חדשה או חידושם. 
   

 • נקדם תכנון צמחייה מתחשבת הכוללת נטיעת עצים שאינם אלרגניים ואינם מזהמים את הסביבה, טיפוח ופיתוח של אתרי הטבע העירוני ושמורות הטבע המוגנות ברחבי העיר, שמירה על בתי הגידול הטבעיים ועל המערכות האקולוגיות בסביבה העירונית. 

bottom of page