top of page

שמירת הסביבה ורווחת בעלי החיים

מיחזור ופיתוח בר קיימא – כדור צעיר אשר ניזוק כיום מחטאי העבר אנו חשים כי מחובתנו לפעול למניעת כשלים בעתיד, הנובעים מהתנהלות לא ראויה ומשיקולי דעת מוטעים.  אחד הנושאים החשובים שבהם לא נעשה מאמץ מספק הוא מיחזור לשם צמצום הפסולת וכן ליצירת מקורות אנרגיה. אנו חשים כי חסרה, בראש ובראשונה, המודעות ותפיסת עולם ערכית לנושא וחסרים גם ההסדרים הדרושים להפעילה.
 

אנו נעמיד את רמת גן בראש רשימת הערים בעולם במציאת פתרונות לצמצום הפסולת הבלתי ממוחזרת. אנו ננקדם מודעות ותפיסת עולם ערכית לנושא מיחזור ופיתוח בר קיימא, נפעל לצמצום כמות הפסולת כך שנעמוד ביעדי מיחזור של 80% ויותר, של פסולת ממוחזרת  מסך כל הפסולת העירונית ולשם כך נציע:
 

 • חינוך למיחזור – התווית גישה חינוכית הוליסטית, לנושא המיחזור בכל מוסדות החינוך העירוניים. בכלל זאת, מהפחתת הצריכה, שימוש חוזר ורכישה נבונה, רכישת ידע ומיומנות בתחום חקלאות עירונית והפרדה במקור. 
   

 •  הרשימה תפעל במסגרת תיק רישוי העסקים ולא תאפשר מתן רישיונות עסק לעסקים שלא עומדים בסטנדרטים של איכות סביבה ותוודא אכיפה ללא פשרות. 
   

 • הגברת הפיקוח והענישה – במקרים של הפרות בתחום איכות הסביבה, בכלל זה פליטת מזהמים, סכנות קרינה, זיהום מי התהום ובארות המים וצמצום ניכר של מפגעי הרעש.
   

 • הרחבת קשת המיחזור - נשאף להקים מערך מיחזור ואיסוף של פסולת שאינה נאספת כיום (מוצרי אלקטרוניקה, זכוכית גומי, קרטון, ברזל ועוד). פעילות נציגי הסיעה באיגוד ערים בחירייה הביאה לפתרונות קצה למחזור פסולת שלא ניתן לה מענה במרחב, כך למשל פסולת בניין לראשונה מטופלת בחירייה. אנחנו נמשיך לעודד מציאת פתרונות קצה לפסולת המופרדת. 
   

 • נמשיך להתוות מדיניות ונקדם תוכניות למחזור פסולת אורגנית במקור תוך מציאת פתרונות לשלב ההפרדה בבניינים ישנים והקמת קומפוסטרים בשכונות.
   

 • נרחיב פעילויות ומיזמים שיובילו להפחתה משמעותית של הפסולת הנכנסת למתקן בחירייה, כגון, המשך איסוף פסולת אורגנית בשאריות מירקניות ומסופרים והפעלת תנאי לטופס 4 בבניינים חדשים והתקנת טוחני אשפה בכיורי המטבח להזרמת פסולת אורגנית טהורה. 
   

 • נקדם יזמות ופתרונותבתחום המחזור ליצירת פתרונות לטווח הרחוק תוך בחינת אפשרות תועלת כלכלית גם עבור הגורם הממחזר.
   

 •  נעודד בתי עסק לעשות שימוש בחומרים מתכלים לשם צמצום המפגע הסביבתי שיוצרים בשימוש בכלים ובתוצרים חד פעמיים.
   

 •  יצירת מתחמים שכונתיים -  במסגרת היתרי בנייה נדרוש מהיזמים הקמת מערכות פנאומטיות בשכונות החדשות והרחבת חדרי האשפה, לצורך ריכוז פסולת מופרדת ונקים מתחמים שכונתיים עירוניים למיחזור. 


  רווחת בעלי החיים

  אנו מודעים לחשיבות הרבה בקשר בין חיות מחמד לבני אדם. בעלי החיים והדאגה לצרכיהם מגבירים את תחושת האחריות והרגישות אצל ילדים ומקלים על תחושת הבדידות אצל מבוגרים וזקנים. 

  אנו רואים בעירייה לא רק גורם נטרלי בכל הקשור לבעלי החיים בעיר אלא גם גורם המעודד ומקדם את חשיבות האימוץ ואהבת החי.

   

 • נקים בגני העיר פחי איסוף נפרדים לצואת כלבים, ככל הניתן על פי חוק, תופעל תוכנית אשר תמפה את הד.נ.א של הכלבים כדי לאתר בעלים אשר לא דאגו לניקיון צואת כלבם.
   

 • נפעל להקמת מתקנים למשחקים ולאימון כלבים במתחמים נפרדים והקצה שטחי גינות מגודרות ובטיחותיות לכלבים קטנים. 
   

 • נקים מרכז שירכז את כל כלבי העמותות והארגונים בשטח חקלאי בסמוך לפארק שרון, בו יופעל מרכז אימוץ קבוע של המח' הווטרינרית בעירייה.
   

 •  נמשיך להסדיר פינות האכלה מסודרות בגנים לכלבים, חתולים וציפורים, באופן שלא יגרום למפגעי לכלוך וזוהמה.
   

 • נקים מערך מסייע בהתנדבות למחלקה הווטרינרית על מנת להגביר את מאמצי הסירוס והעיקור של חתולי רחוב.
   

 • העירייה תשתתף בעלות חלקית של סירוס ועיקור בעלי חיים הנמצאים בבעלות פרטית והוזלה בעלות החיסונים.  
   

 • העירייה תפעל להגברת פעילותו החינוכית והתרבותית של המרכז הזואולוגי – הספארי בקרב תושבי העיר. הספארי הוא מרכז חינוכי נהדר שהתמזל מזלה של העיר שהוא נמצא בתחומה. אנחנו נדאג לנצל משאב זה כדי לעודד את הקירבה והקשר הבלתי אמצעי בן האדם לבין בעלי החיים. 

bottom of page