top of page

חינוך

סיעת רמת גן חופשית - הצעירים מאמינה במחויבותה של העירייה לתושביה. 

אנו מאמינים שכסיעת צעירים נוכל להעניק למערכת החינוך העירונית את כל הדרוש בכדי לאפשר לה להתמודד עם אתגרי המחר ולסייע בצמצום פערים חברתיים וכלכליים דרך החינוך. 

 

חינוך פורמאלי

שימור וחיזוק מערכת החינוך בעיר - מערכת החינוך בעיר היא חזקה וראיה לכך פרסי החינוך והציונים המצוינים שמקבלים בתי הספר אנו נמשיך לשמור על מעמדה של העיר כעיר חינוך מובילה ונקדם תכנית ארוכת טווח  ליצירת תשתית חדשות ולהתחדשות מוסדות חינוך ישנים.

 

 • רמת גן חופשית תמשיך להיאבק נאבקת בעוצמה בכל ניסיון למעורבות של גורמים זרים שאין בין מטרותיהם של אותן גופים ובין החינוך הממלכתי דבר, ואף  חופשית ניסחה נוהל ברור בדבר איסור כניסת גורמים חיצוניים. 
   

 • חינוך למצוינות– חינוך להצטיינות לימודית והתמדה. נפעל לקידומה של תוכנית אשר תציב את המצוינות כיעד בר השגה ונדאג לטפח מצוינות בקרב כל האוכלוסיות, אנו נפעל להכשרת עוד מוקדים עבור אוכלוסיית המחוננים.
   

 • בתי ספר ייחודיים – אנו מאמינים בפלורליזם חינוכי, ישנן גישות שונות לחינוך ותחומי עניין שמושכים את הילדים כבר בשלב בית הספר היסודי. אנו מאמינים בבתי הספר הייחודיים, דוגמת בית הספר לטבע, אנתרופוסופי, שפות וכד', בתי ספר אלה הוכיחו הצלחה ומהווים כוח משיכה לאוכלוסיות חזקות ומעודדות יצירת קהילה. נמשיך לתמוך ולעודד יצירת מסגרות חינוכיות ייחודיות לבתי ספר יסודיים ונרחיב את הגישות הקיימות שמעודדות יצירת קהילות.
   

 • מניעת נשירה והרחבה של מספר הזכאים לבגרות- רמת גן חופשית רואה כיעד חברתי את ביעור תופעת הנשירה המוקדמת מבתי הספר. נשאף לצמצום מהותי במספר מסיימי לימודים ללא תעודת בגרות, במסגרת תוכניות תגבור קבוצתיות ואישיות  אחר הצהרים. 
   

 • רמת גן חופשית  תקדם תוכניות לחינוך מבוגרים והשלמת בגרויות. 
   

 • צמצום פערים בחינוך- נלחם באי השוויון במערכת החינוך ונדרוש מעורבות מיוחדת של המערכת העירונית על מנת לצמצם את אי השוויון והנגישות.
   

 • תשלומי הורים - נפעל לצמצם את תשלומי ההורים.
   

 •  נגדיל את חלקה של העירייה במימון תוכניות מיוחדות בבתי הספר בכל שכבות הגיל.
   

 • אנו מאמינים בחובה להבטיח מסגרת הוראה משלימה לתלמידים הזקוקים לתגבור והוריהם אינם יכולים לעמוד בתשלום למורים פרטיים. אנו נפעל באמצעות חינוך פורמלי משלים לספק תכנית לימודים במסגרת שעורים פרטיים בבתי הספר בשעות שלאחר בית הספר. 
   

 • כסיעה, נפעל לקידומה של תוכנית כזו אשר תדאג להכשרה שוטפת ומחדשת למען ציבור המורים והתלמידים. 
   

 • נעודד מעבר של מורים ומנהלים איכותיים ומעורכים לעיר על ידי סיוע בשכ"ד או במציאת פתרונות מגורים בעיר. בשנה הבאה כבר יעמוד לרשות מורים מצטיינים שיבחרו ללמד בעיר מתחם מגורים מסובסד. 
   

 • סייעות וצוותי עזר- אנו רואים בסייעות בגנים, בקייטנות ובמועדוניות כמרכיב חשוב בתהליך החינוכי אנו סבורים כי נדרשת השקעה של ממש לשיפור מעמדן והכשרתן המקצועית של הסייעות. למרבה הצער, כישוריהן של הסייעות ומקצועיות חלק מהן אינם במידה המספקת כיום. אנו נפעל לקדם מעמד הסייעות המהוות חלק בלתי נפרד מהמערך החינוכי על ידי העצמתן, שיפור תנאי העסקה שלהן ואפשרויות קידום. 
   

 • חינוך דו – שפתי- רמת גן חופשית מאמינה בחובתנו לשפר את החיים המשותפים עם אזרחי המדינה הערבים. צוותי הוראה הדוברים בשתי שפות בגנים ובכיתות תגביר את הסיכוי שהילדים יצליחו בגלאים בוגרים יותר לרכוש מיומנות בשפה נוספת, שפה משותפת היא בסיס לחיזוק החיים המשותפים בישראל. אנו נעודד גנים פרטיים וציבוריים וכן כיתות בבתי ספר לאמץ את הרעיון הדו-לשוני ונעודד אנשי חינוך דוברי ערבית להצטרף לצוותי הוראה בעיר. 
   

 • נקדם רשת חינוך עצמאית שתנוהל בידי העירייה או גוף מטעמה ושתפחית את עליות הגנים הפרטיים ותאפשר את יציאת ההורים לעבודה, במקביל למציאת פתרונות בעבור מצוקת המקום של הגנים הפרטיים. 
   

 • ככל הניתן ותחת מגבלות החוק, גני הילדים הפרטיים (0-3 שנים) ייכנסו לתוך מסגרת פיקוח ושליטה עירוניים. 
   

 • נקדם מפעל הזנה לגני הילדים ולבתי הספר ביום לימודים ארוך. המזון ישולב במסגרת חינוך למזון בריא ומזין. 

   

חינוך לערכים

 רמת גן חופשית מאמינה בתפקידו של בית הספר להקנות ערכים, בין השאר, תפקידו להעניק תפיסת מוסר וצדק, לטפח גישה הומניסטי, פלורליזם, שוויונית ודמוקרטית.  

אנו מאמינים כי החינוך לערכים הוא חובתה של מערכת החינוך הפורמאלית השואפת ליצירת תרבות אזרחית בריאה.

 

 

נבטיח כי ערכים אלה יישמרו ולא נגלה סובלנות כלפי פגיעה בעקרונות יסוד אלה.

 • נבטיח כי בית הספר ידאג גם לטיפוח סולידריות חברתית והתנדבות.  אנו רואים במורשת היהודית, כמקור השראה אך לא כמקור סמכות ולא נאפשר קיומן של פרקטיקות דתיות בבתי ספר ממלכתיים לא בסביבת בית הספר ולא בתוכו. 
   

 • אנו נדחה נגנה, נבטל ונחרים כל פעולה במוסד חינוכי שיש בה כדי להדיר או להחרים אוכלוסייה, לפגוע במיעוטים או לעורר שנאה, תחושת עליונות גזעית, אתנית, מגדרית או דתית. 
   

 • נדרוש ממסגרות החינוך לחנך למען ערכים של סובלנות חירות ושוויון. 
   

 • רמת גן חופשית  תדרוש הצגת תוכנית רב שנתית לפיתוח תשתיות במוסדות החינוך בעיר, בתוכנית יצוינו יעדי השקעה ברורים  אשר יותאמו למטרות חינוכיות ולימודיות וכן תכנון מיטבי של מוסדות החינוך ליעדי התכנון והבינוי העירוניים ולצרכים החינוכיים והתפקודיים של המוסד.

 

 • נדרוש חזון עירוני הרואה בחשיבות ההשקעה למרות התמורה המאוחרת, אנו נפעל במרץ לעידוד תוכניות חינוך מדעיות ונדרוש ממערכת החינוך לעודד סקרנות והעזה על ידי חשיפת מירב התלמידים לעולם החדשנות והטכנולוגיה.

 

 • חינוך ממלכתי חרדי - רשימת רמת גן חופשית מתנגדת למתן תמיכה במוסדות חרדים שאינם מקנים לתלמידים לימודי ליבה. העומדים לכל הפחות בסטנדרטים המקובלים במוסדות הממלכתיים החרדיים ולמרבה הצער, יש כאלה ברמת גן. אנו מאמינים כי אי מעורבות אקטיבית של העירייה בניסיון להעביר את כל התלמידים החרדיים לרכוש השכלה בסיסית בתחומי הליבה, הופכים את העירייה לשותפה פעילה בהכשלת דור העתיד של הציבור החרדי, בהגברת חוסר האוריינות ובחוסר יכולת להשתלב בשוק העבודה ובכך גוזרת את עתידם של תלמידים רבים לחיים של עוני, דלות ונזקקות שגם יעמיסו על המערכות הציבוריות ובאספקת השירותים לאלה שבאמת זקוקים להם. אנו נמשיך להתנות השתתפות של העירייה בהעברת כספי רשות (לא כספי חובה) במעבר לחינוך ממלכתי חרדי שמספק לימודי ליבה.  
   

 • חינוך חקלאי - חינוך לחקלאות אורבאנית- התאמת מערכת החינוך החקלאי (החווה החקלאית) לטיפוח חקלאות יישומית במתחם העירוני. כך תיווצר התאמה בין האפשרויות החקלאיות והאמצעים הריאליים למימושן.  על החווה החקלאית להפוך למוקד לחינוך סביבתי ולמתן פתרונות ברי קיימא לדו קיום בין סביבת מגורים עירונית לטבע. כמו כן על החינוך החקלאי לחנך וללמד את כללי הטיפול בחיות המחמד והיחס אליהן.

 

 • המנגנון העירוני בראשותנו יקדם סביבה בטיחותית מוגנת ובריאה בגני הילדים ובבתי הספר תוך שימוש בטכנולוגיה ואמצעים אשר יצמצמו את הסכנות העולות, חדשות לבקרים, בסביבה העירונית והמוסדית.

 

 • הוספת כיתות לימוד וצמצום הצפיפות בכיתות–  נדרוש להגדיל באופן מהותי את מספר כיתות הלימוד, תוך דגש על צמצום מספר התלמידים הלומדים בכל כיתה, במטרה להביא ליותר זמן תלמיד-מורה ולהגדלת האפקטיביות של תהליך הלמידה.

 

 • עירייה תדאג להקמת או הקצאת מבנים או יחידות המאפשרות הקמת גן פרטי במסגרת תכניות בנייה, שיגדילו את  ההיצע ויפחיתו את הנטל הכלכלי על ההורים הצעירים.  

 

 • פיקוח ומצלמות בגנים – רמת גן חופשית תומכת בהצבת מצלמות בגנים הציבוריים והפרטיים וככל ותהיה אפשרות חוקית או ציבורית-וולונטרית להציב רמת גן חופשית תדרוש את הצבתן. 

 

חינוך בלתי פורמאלי

 סיעת הצעירים רואה בתנועות הנוער את לב לבו של החינוך הבלתי פורמאלי. תנועות הנוער הן הגוף הרחב ביותר בתחום זה והן אוצרות בתוכן ערכים, קריאה לפעולה, מודעות ורגישות חברתית ויותר מכל: מעודדות פעולות מעשיות של בני הנוער. כסיעת צעירים המכירה מקרוב את תרומתן של תנועות הנוער נוסיף ונפעל בתחום: 

 

 • נבנה בשיתוף עם התנועות תוכנית עירונית שמטרתה להגדיל את מספר הפעילים בכל השכבות בדומה לתכניות המוצלחות שקודמו בקדנציה האחרונה. 
   

 • נדאג להגדיל את ההטרוגניות של התנועות (כיום פועלות בעיר רק 4 מתוך 12),ונקצה  מבנים חדשים לתנועות שאינן פועלות בעיר עוד. 
   

 • מבנים- בנייה חדשה ותיחזוק  נאות של מבני תנועות הנוער. 

 

 • נרחיב את מסגרת השותפויות עם תנועות הבוגרים של תנועות הנוער במטרה לשלב ציבור איכותי ומשימתי בעיר בתפקידי חינוך והוראה. 

 

 • קידום תוכניות רחבות לצמצום תופעת השוטטות וחוסר המעש של בני הנוער. 

 

 • עיבוי מערך קידום הנוער העירוני האחראית על איתור בני נוער המוגדרים ב"סיכון" או "מנותקים". 

 

 • נפתח את מגרשי הספורט העירוניים המגרשים בבתי הספר יישארו מוארים והשערים פתוחים בערב עד שעה סבירה בליווי ובסיוע של סיירת הורים הקמת כנסי תעסוקה ואיתור מעסיקים לימי החופש. 
   

 • סיעת הצעירים תפעל להטמעת ערך ההתנדבות כמרכיב בעל ערך חינוכי-לימודי בכל שנות הלימודים. 

 

 • בשיתוף עם מערכת החינוך הפורמאלית תופעל תוכנית חינוכית שמטרתה לקדם ערכים וולונטריים ולעודד פעולה. 
   

 • נאתר צרכים קהילתיים ונרחיב את "קשת ההתנדבות" כך שתכיל מגוון אפשרויות התנדבות עבור בני הנוער.

 

 • נשקיע מאמצים בהתאמת  בני נוער למסגרות שלאחר שעות הלימודים, 

 

 • נציע הרחבת שעות הפעילות לערב וללילה פעילות ספורטיבית מכוונת- כמו מגרשי כדורגל, אולמות ספורט, מרחבי החלקה, וספורט אתגרי עשויים להיות אמצעים מועילים לפורקן האגרסיות. 

 

 • תופעל מערכת פיקוח וגילוי מוקדם של מצבים מועדים לגילויי אלימות וחרמות שתורכב מאנשי צוות ייחודיים ומקצועיים עבור כל העיר ומוסדותיה. כנגד גילויי אלימות או חרמות תופעל יד קשה ואמצעים חינוכיים לילדים ולהורים תוך מתן כלים להתמודד עם התופעות בעתיד. 

bottom of page